VOLEBNÝ ŤAHÁK - NAŠI KANDIDÁTI

NÁŠ VOLEBNÝ PROGRAM DOKÁŽEME EFEKTÍVNE REALIZOVAŤ, LEN AK SA DO ZASTUPITEĽSTVA DOSTANE ČO NAJVIAC NAŠICH KANDIDÁTOV, PRETO VÁS PROSÍME O PODPORU CELÉHO NÁŠHO TÍMU 

NAŠA KANDIDÁTKA NA PRIMÁTORKU PRE LEVICE

6. Mgr. Petra Števková, žurnalistka a hlavná štátna radkyňa

NAŠI KANDIDÁTI NA POSLANCOV MsZ 1. OBVODU V LEVICIACH

2. Ing. Ivan Baksa, stavebný inžinier, špecialista požiarnej ochrany
8. Branislav Ciriak, software developer
9. Daniel Csendes, študent medicíny
11. Mgr. Andrea Čengerová, stredoškolská pedagogička
13. Ľuboš Dobias, fotograf a grafik
18. Ing. Erik Filip, konateľ spoločnosti v tlačových a IT službách
30. Mgr. Libor Kmeť, reaktorový fyzik
37. Mgr. Vladimír Kuny, dizajnér a vinár
47. Peter Pastor, technik jadrových zariadení
57. Mgr. Petra Števková, žurnalistka a hlavná štátna radkyňa
60. Mgr. Alexandra Tóthová, trénerka tanca a vedúca tanečnej školy

NAŠI KANDIDÁTI NA POSLANCOV MsZ  2. OBVODU V LEVICIACH

4. Ing. arch. Roderik Baltazár, architekt
10. MUDr. Zoltán Csendes, lekár
16. Ing. arch. Ladislav Drapčať, architekt a výtvarník
18. Ing. Roman Ďurčat, vedúci skupiny laboratórií radiačnej kontroly okolia
26. Ing. Matej Haško, prekladateľ a tlmočník
27. Simona Hudecová, divadelníčka 
29. Bc. Dorota Chlpačová, kulturologička
46. Ing. Viliam Rybár, stavebný inžinier, správca bytov a energetik
52. Mgr. Edina Šebo Tóthová, trénerka tanca, vedúca tanečnej školy
56. Mgr. Rastislav Števko, riaditeľ domova dôchodcov

NAŠI KANDIDÁTI NA POSLANCOV VÚC ZA OBVOD LEVICE
 

26. Ing. Matej Haško, prekladateľ a tlmočník
44. Mgr. Vladimír Kuny, dizajnér a vinár
67. Mgr. Petra Števková, žurnalistka a hlavná štátna radkyňa

Ak nás podporíte ako poslancov, môžeme začať naše mesto postupne meniť.
Ak podporíte Petru Števkovú ako primátorku, môžeme začať Levice meniť ihneď.
Ďakujeme za každý Váš hlas. 

#timstevkova #timlevice #mameriesenie #mameodbornikov #nebojimesa