Mgr. Vladimír KUNY

č. 37 – prvý volebný obvod do mestského zastupiteľstva

č. 44 – pre voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja
dizajnér a vinár

„Myslím si, že ak chceme dať našim deťom dôvod na život v Leviciach, potrebujeme jasné pravidlá a identitu, aby sme vedeli kam a ako kráčať.“

Narodil som sa v Leviciach. V Leviciach žijem a chcem žiť aj naďalej. Po skončení Gymnázia Andreja Vrábla som vyštudoval Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Pracujem v spoločnosti KUNY design zameranej na projektovanie interiérov a rodinných domov. Som vinár a vinohradník, moje vína sa predávajú po celej Eúrópe, ale aj v Japonsku a USA.

Spoluzakladal som filmový klub v Leviciach, otvoril kaviareň Na Kus Reči, kde som zorganizoval množstvo koncertov a besied. Som hlavným organizátorom Levického putovania za vínom, bývalý predseda OZ Terroir Tekov a člen vinárskeho združenia Víno spod vulkánu.

Myslím si, že ak chceme dať našim deťom dôvod na život v Leviciach, potrebujeme jasné pravidlá a identitu, aby sme vedeli kam a ako kráčať.