Branislav CIRIAK

č. 8. prvý volebný obvod
software developer

● Zakladateľ Levickej pražiarne kávy a kaviarne Gybo
● Reprezentoval mesto Levice v hokeji
● Vytvoril niekoľko mobilných aplikácií a hier
● Vytvoril desiatky webových stránok