Mgr. Andrea ČENGEROVÁ

č. 11. prvý volebný obvod
stredoškolská pedagogička

● Organizátorka besied so spisovateľmi, hudobníkmi aj aktivistami
● Členka koncertného programu A TRIBUTE TO ABBA
● Organizátorka diskusných kultúrno-spoločenských podujatí