Ing. Ivan BAKSA

č. 2. prvý volebný obvod
stavebný inžinier, špecialista požiarnej ochrany

● Spolupodieľal sa na architektonickom návrhu a tvorbe desiatok stavebných projektov
● Vypracoval množstvo projektov protipožiarnej bezpečnosti pre administratívne budovy, bytové domy, domovy sociálnych služieb, obchodné galérie a iné…