Ladislav Drapčať

Ing. arch. Ladislav DRAPČAŤ

č. 16. druhý volebný obvod
architekt a výtvarník

● Od roku 2001 podnikanie v oblasti architektúry, spolupráca s Levickou a Nitrianskou architektonickou kanceláriou
● Od roku 2005 samostatný ateliér architektúry
● Spoločné a samostatné výstavy výtvarnej tvorby
● V rokoch 2008 až 2009 pracoval na referáte územného rozvoja v Leviciach
● Reprezentoval mesto v mládežníckych a dospelých kategóriách v hádzanej
● Pracuje v rodinnom vinárstve, venuje sa pestovaniu biozeleniny a bioovocia
● Aktívne sa venuje životnému prostrediu a kultúre