Simona HUDECOVÁ

č. 27. druhý volebný obvod
divadelníčka

● Spoluzakladateľka divadla Pôtoň
● Organizátorka projektu Artánok
● Spoluorganizátorka rôznych kultúrnych podujatí a festivalov
● Členka kultúrnej komisie