Peter PASTOR

č. 47. prvý volebný obvod
technik jadrových zariadení

● Reprezentoval mesto Levice v mládežníckych kategóriách v basketbale
● Založil a je predsedom hokejového klubu Levice Ľadové Levy o.z. – Levice Ice Lions
● Podieľa sa ako technik jadrových zariadení na dostavbe reaktora 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce