Bc. Dorota CHLPÁČOVÁ

č. 29. druhý volebný obvod
kulturologička

● Organizátorka literárnych večerov s Kolomanom Kertészom Bagalom
● Organizátorka podujatia Art ulička
● Organizátorka kultúrneho festivalu Na Kus Elektra
● Organizátorka performance podujatí a koncertov skupiny Para, Doroty Nvotovej, Longital, Sto múch, Modré hory, Vec, Talent transport a iné
● Členka divadelných súborov v Leviciach a Tlmačoch
● Organizátorka vedomostných kvízov
● Organizátorka umeleckých výstav