Ľuboš DOBIAS

č. 13. prvý volebný obvod
fotograf a grafik

„Som nespokojný občan tohto mesta. Mesto sa vyprázdňuje – kultúrne, esteticky, a tým pádom aj ľudsky.“

Už vyše 20 rokov podnikám v Leviciach v oblasti grafiky, videa a fotografie. Ako jeden z prvých na Slovensku som začal video spracovávať digitálne, ako prvý som digitálnu revolúciu v oblasti fotografie priniesol do Levíc a zatiaľ ako jediný z malých podnikateľov v rámci Slovenska som vyvinul kvalitný systém na objednávanie fotografií cez internet.

Som nespokojný občan tohto mesta. Mesto sa vyprázdňuje – kultúrne, esteticky, a tým pádom aj ľudsky. Mnohí priatelia z mojej generácie tu už nežijú a chýbajú mi. A chýbajú tomuto mestu, na podielových daniach aj na hodnotách, ktoré tu nevytvorili. Za posledných 20 rokov Levice prišli o 3574 obyvateľov, čo je pokles o 10 %.