Ing. Arch. Roderik BALTAZÁR

č. 4. druhý volebný obvod
architekt

„Mestu Levice, podľa mňa, vždy chýbala jasná a jednotná vízia pri tvorbe a ochrane verejných priestorov.“

Tento rok to bude polstoročie od môjho narodenia. Žijem od malička v Leviciach. Som ženatý a mám 4 dcéry. Po ukončení strednej priemyselnej školy strojníckej, kde som prežil aj „nežnú revolúciu“, som nastúpil na štúdium fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorú som aj úspešne skončil.

Od roku 1998 podnikám ako samostatný architekt, posledných 20 rokov ako autorizovaný. Neskôr som založil spoločnosť ÁTRIUM ARCH, s. r. o., ktorá tvorí pomerne silnú architektonicko-projekčnú zložku v meste Levice, ale aj v jej širšom okolí. Som jedným zo zakladateľov Levického okrášľovacieho spolku.

Od roku 2019 pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň predseda komisie dopravy a správy mestských komunikácií, výstavby a územného plánovania. Aktívne sa snažím pracovať hlavne v oblasti estetickej tvorby, v jej dopadoch na verejné priestory.

Mojou najväčšou výzvou, ktorá vyplýva aj z môjho povolania, je postupné zosúlaďovanie verejných a súkromných aktivít v oblasti výstavby a územného plánovania v rámci mesta. V tomto kontexte vidím ako najväčšiu prekážku komunikáciu medzi samosprávou, občanmi, podnikateľmi a ostatnými organizáciami, ktoré ovplyvňujú vývoj, respektíve spôsobujú stagnáciu.

Mestu Levice, podľa mňa, vždy chýbala jasná a jednotná vízia pri tvorbe a ochrane verejných priestorov. Preto je mojím cieľom, aj s podporou všetkých priateľov a známych v tomto tíme, jasná definícia zmien, ktoré by viedli k ďalšiemu napredovaniu v našom meste.