Mgr. Rastislav ŠTEVKO

č. 56. druhý volebný obvod
riaditeľ domova dôchodcov

● Podieľal sa na založení a vedie nízkokapacitný domov dôchodcov rodinného typu.
● Predseda miestneho združenia YMCA, ktoré podporuje náhradné rodiny v levickom okrese.

Rastislav Števko má 53 rokov. Vyštudoval prírodné vedy na UK v Bratislave. Venoval sa práci vo viacerých občianskych združeniach so zameraním na zvyšovanie kvality života, napr. voľnočasové aktivity mladých ľudí, sociálna práca s náhradnými rodinami a seniormi.

V súčasnosti pracuje ako riaditeľ zariadenia pre seniorov v obci Horná Seč s dôrazom na rodinné prostredie a láskyplnú starostlivosť. Vo voľnom čase sa venuje rodine, turistike a čítaniu literatúry.