Ing. Matej Haško

č. 26. druhý volebný obvod pre voľby do mestského zastupiteľstva aj do Nitrianskeho samosprávneho kraja

prekladateľ a tlmočník

„V komunálnej politike sa chcem podieľať na lepšom využití potenciálu Levíc a jeho okolia v cestovnom ruchu.“

Absolvent Fakulty medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Hneď po skončení štúdia som nastúpil do rodinnej firmy S-Club zameranej na poskytovanie jazykových služieb, ktorú od roku 1999 vediem. Celý svoj profesijný život sa venujem prekladateľstvu a tlmočníctvu.

V rámci svojej práce často cestujem po Slovensku a do zahraničia a mám príležitosť pozorovať, ako veci dokážu fungovať v iných mestách. Po vypuknutí vojny na Ukrajine bolo pre mňa prirodzené pomôcť s kurzami slovenčiny pre ukrajinských utečencov.

Zaujímam sa o veci verejné, som aktívnym členom Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ v Leviciach. Zúčastňujem sa na workshopoch a konferenciách zameraných na rozvoj cyklodopravy. V komunálnej politike sa chcem podieľať na lepšom využití potenciálu Levíc a jeho okolia v cestovnom ruchu.

Vo svojom voľnom čase veľmi rád na bicykli objavujem nové miesta v bližšom aj vzdialenejšom okolí. Som rád, že túto vášeň so mnou zdieľa aj moja veľká sedemčlenná rodina.