Daniel CSENDES

č. 9. prvý volebný obvod
študent medicíny

● Študent Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
● Bývalý hráč basketbalu a majster Slovenska za Levice