Ing. Erik FILIP

č. 18. prvý volebný obvod
konateľ spoločnosti v tlačových a IT službách

● Založil CrossGym Levice – prvé centrum funkčného tréningu v Leviciach
● Reprezentoval mesto Levice v mládežníckych aj seniorských kategóriách v hokeji
● Podniká v oblasti informačných technológií a služieb