NEVOĽTE NÁS, AK STE SPOKOJNÍ. MY CHCEME LEVICE MENIŤ.

Ako je možné, že je naše mesto rozpredané a z celej pešej zóny vlastní iba 3 budovy? Prečo tolerujeme chátrajúce stavby, rozbité chodníky a neupravené verejné priestory? A čo bude s tou Družbou?

V našom tíme vidíme problémy, ktoré trápia Levičanov. Tak s tým poďme spoločne niečo urobiť.

NAŠA KANDIDÁTKA NA PRIMÁTORKU

Mgr. Petra Števková

č. 6 – kandidátka na primátorku a č. 57 – kandidátka na poslankyňu v prvom volebnom obvode

žurnalistka a hlavná štátna radkyňa

Poslankyňou som sa stala, keď som mala iba 25 rokov a tak som už takmer 10 rokov svedkom toho, ako toto mesto funguje…alebo skôr nefunguje.

Nie raz sa stalo, že som hlasovala PROTI, keď všetci ostatní boli ZA. Pritom bolo zjavné, že predložený návrh nebol v prospech občanov.

Tomuto mestu chýba človek, ktorý by Levice dokázal spojiť. Mne sa to za tie roky podarilo a spolu s mojím tímom mám plán, ako zmeniť naše mesto k lepšiemu.

NAŠI KANDIDÁTI NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ak chceme mať prosperujúce mesto, potrebujeme ozajstných odborníkov a vzájomnú spoluprácu poslancov, úradníkov, komunít, združení aj aktivistov. 

Naše  skúsenosti sme spojili do jedného tímu – Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ktorý chce posúvať Levice vpred. Vidíme v našom meste toľko vecí, ktoré treba zmeniť k lepšiemu… Ak to vidíte rovnako, vyberte si svojich poslancov z nášho tímu. 

č. 4 – druhý volebný obvod 
architekt

č. 10 – druhý volebný obvod
lekár

č. 13 – prvý volebný obvod
fotograf a grafik 

č. 37 – prvý volebný obvod 
dizajnér a vinár

č. 18 – druhý volebný obvod
vedúci skupiny laboratórií radiačnej kontroly okolia

č. 60 – prvý volebný obvod
trénerka tanca a vedúca tanečnej školy

č. 26 – druhý volebný obvod 
prekladateľ a tlmočník

č. 46 – druhý volebný obvod
stavebný inžinier, správca bytov a energetik

č. 56 – druhý volebný obvod
riaditeľ domova dôchodcov 

č. 8 – prvý volebný obvod 
software developer

č. 18 – prvý volebný obvod
konateľ spoločnosti v tlačových a IT službách

č. 30 – prvý volebný obvod
reaktorový fyzik

č. 2 – prvý volebný obvod 
stavebný inžinier, špecialista požiarnej ochrany

č. 47 – prvý volebný obvod
technik jadrových zariadení

č. 16 – druhý volebný obvod
architekt a výtvarník

č. 52 – druhý volebný obvod 
trénerka tanca, vedúca tanečnej školy

č. 11 – prvý volebný obvod
stredoškolská pedagogička

č. 9 – prvý volebný obvod
študent medicíny

č. 29 – druhý volebný obvod 
kulturologička

č. 27 – druhý volebný obvod
divadelníčka

NAŠI KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO VÚC ZA OBVOD LEVICE

Nezabúdajme, že sme súčasťou niečoho väčšieho, sme súčasťou Nitrianskeho kraja. Ak chceme, aby Levice prosperovali, potrebujeme vzájomne spolupracovať a pomáhať si meniť k lepšiemu naše obce, mestá a celý Nitriansky kraj.

č. 44 – pre voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja
dizajnér a vinár

č. 26 – pre voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja
prekladateľ a tlmočník

č. 67 – pre voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja
žurnalistka a hlavná štátna radkyňa

MÁME PRE LEVICE RIEŠENIE

Predstavte si živé námestie, na ktorom prekvitá kultúra… mesto, ktoré podporuje šikovných a podnikavých ľudí… mestský úrad, ktorý je vám k dispozícii… bezpečne osvetlené priestory monitorované kamerovým systémom… upravené chodníky, budovy a množstvo zelene… aj také môžu byť naše Levice.

Máme riešenia a máme tím, ktorý ich vie realizovať. Prečítajte si viac v našom programe.