PODPORTE NÁS

S našou propagáciou a zvidteľnením nášho programu úzko súvisia billboardy, grafické práce, fotografie, podujatia, tlač infomateriálov.

Jednoducho volebná kampaň stojí peniaze. Našu kampaň financujeme bez akejkoľvek podpory veľkých politických strán so zdrojmi zo štátneho rozpočtu, bez podpory podnikateľov so záujmami.

Financie na kampaň zabezpečujeme sami zo svojich vlastných zdrojov, preto so žiadosťou o podporu oslovujeme vás – verejnosť. Táto forma darcovstva prinesie prepojenie kandidátov na občanov.