Mgr. Libor KMEŤ

č. 30. prvý volebný obvod
reaktorový fyzik

● Reprezentoval mesto Levice v mládežníckych aj mužských kategóriách v ľadovom hokeji
● Zanietený včelár, ktorý sa úspešne stará o 12 včelích rodín
● Pracuje na dôležitej pozícii fyzika pri prevádzke reaktora v jadrovej elektrárni Mochovce na 1. a 2. bloku