ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZELEŇ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZELEŇ

Doba vybetónovaného mesta končí. Neustále zdražovanie energií či zodpovednosť k planéte a k budúcnosti našich detí sú veci, nad ktorými sme mali začať rozmýšľať už dávno. Aby naše mesto prekvitalo, bolo zazelenané všade, kde to len ide a aby sa v Leviciach žilo naozaj príjemne, nemôžeme sa báť urobiť aj radikálnejšie rozhodnutia.

 

  • Postupná transformácia striech na zelené s ohľadom na ich bezpečné využívanie
  • Zazelenanie ostrovčekov a tažko udržiavateľných plôch nízkym nenáročným porastom
  • Podpora a budovanie vodozádržných zariadení (nádrže, jarky a pod.)
  • Mestské včely na strechách mestských aj súkromných budov
  • Zonácia mestských sídlisk v súvislosti s údržbou zelene a kosením
  • Vytvorenie komunitných a sídliskových záhrad a záhonov
  • Znižovanie ekologickej záťaže podujatí (vratné poháre)
  • Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia bezodkladnou výmenou svietidiel s rozvodmi vedenými vzduchom po cudzích stĺpoch (návratnosť pri dnešných cenách EE je do 3 rokov)
  • Analýza stavu podzemných rozvodov a vlastných stĺpov verejného osvetlenia a príprava finančného plánu na koncepčnú výmenu (napr. EC energy contracting – financovanie z úspor)