VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ

vzdelavanie

Levice sú historicky mestom vzdelaných ľudí. Tento trend by sa mesto malo snažiť udržiavať, aby sme boli mestom rozhľadených, neustále sa učiacich obyvateľov, podporujúcich inovatívne prístupy s moderným pohľadom na svet. Mestské školstvo zďaleka nie je iba o financovaní materských a základných škôl. Každý občan mesta by mal mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu, kvalitným informáciám a vo vyhovujúcich kvalitných priestoroch. Mali by sme podporovať tých, ktorí presadzujú nové idey, dať možnosť ich rozvíjať na podnikateľskej báze a neuspokojiť sa s mestom, ktoré je iba servisným pracoviskom pre prevádzku vzdelávania.

 

  • Prepracovanie fungovania Centra voľného času
  • Mestské denné tábory počas prázdnin, verejné podujatia a happeningy
  • Mimoškolské vzdelávanie všetkých vekových kategórií a podpora neformálneho vzdelávania
  • Optimalizácia počtu základných škôl s dôrazom na kvalitu vzdelávania
  • Podpora vzniku nových, aj súkromných materských škôl
  • Využitie verejného priestoru na vzdelávanie – infotabule, kampane aj podpora identity mesta je prvým krokom na ceste za hrdým mestom