ÚZEMNÝ ROZVOJ A DOPRAVA

rozvoj a doprava

Cesta k mestu, ktoré je ústretové ku svojim obyvateľom a k mestu, v ktorom sa dobre, zdravo a príjemne býva, je dlhá a určite nie je ľahká. O to viac je dôležité si uvedomiť, že tento proces si vyžaduje dôsledné plánovanie, vypracovanie plánov a stratégií, ktoré je potrebné dlhodobo dodržiavať a napĺňať. Plán územného rozvoja nemôže byť iba trpeným dokumentom, ktorý sa modifikuje pri každej novej príležitosti. Musí to byť rešpektovaný manuál, ktorý je nutné po dôkladnej diskusii schváliť naprieč celým mestským zastupiteľstvom s pohľadom do naozaj ďalekej budúcnosti. Iba tak je možné dospieť k adekvátnym riešeniam patriacim k modernému európskemu mestu.

 

 • Vytvorenie dizajn manuálu pre verejné plochy (mobiliár – zastávky, lavičky, kvetináče, koše, cyklostojany…)
 • Zavedenie štandardov pre technické riešenie detailov a kvality opráv komunikácií (manuál asfaltovania a technické listy)
 • Regulácia reklamného smogu
 • Pasportizácia komunikácií a chodníkov (identifikácia stavu)
 • Upokojenie dopravy v centre mesta a návrh nového funkčného modelu
 • Rozšírenie peších zón
 • Oprava komunikácií a chodníkov za pomoci roadscanneru s jasným časovým a finančným plánom
 • Dodržiavanie bezbariérovosti
 • Zefektívnenie fungovania MHD a príprava novej verejnej súťaže pre viac ako jedného uchádzača
 • Manuál pre farebné riešenia fasád na sídliskách
 • Vytvorenie výbehov a zón pre psov
 • Vybudovanie verejných grilovacích miest a ohnísk
 • Prilákanie obyvateľov do centra otvorením terás podnikov, vytvorením nových priestorov pre prevádzky, zazelenaním a upokojením dopravy.
 • Zvýšenie dane zo zanedbaných a neudržiavaných stavieb