MESTSKÝ ÚRAD A ZASTUPITEĽSTVO

MESTSKÝ ÚRAD A ZASTUPITEĽSTVO

Mestský úrad bol vždy háklivou témou. Úradníci a poslanci tu musia byť v prvom rade pre Levičanov. Nastaviť systém tak, aby mohol občan na meste vybaviť veci aj v čase, kedy mu to vyhovuje, nie je utópiou.

 

 • Dlhšie úradné hodiny s flexibilnou pracovnou dobou pre úradníkov
 • Proklientský prístup k občanovi
 • Zriadenie komisií pre sídliská
 • Prehľadný a verejne prístupný katalóg projektov pre občanov na pripomienkovanie
 • Pravidelné diskusie s obyvateľmi
 • Participácia obyvateľov pri rozhodovaní
 • Otvorenie nádvoria úradu pre občanov
 • Ísť príkladom občanom (separácia odpadu, energetické opatrenia a úspory)
 • Zriadenie projektového oddelenia na zásadné zvýšenie čerpania dotácií, grantov a eurofondov
 • Elektronická úradná tabuľa
 • Finančná a dátová analýza možných energetických opatrení a úspor v súvislosti energetickou krízou (analýza zmlúv, analýza optimalizácie a potreby zateplenia, fotovoltaiky)