KULTÚRA A KREATÍVNY PRIEMYSEL

kultura

Kultúra má kľúčový význam k výchove a budovaniu identity. Za kvalitnou kultúrou sa cestuje a je neoddeliteľnou súčasťou všetkých verejných podujatí, jarmokov, osláv a mala by byť aj bežnou súčasťou života. Podporou jedinečných aktivít a ich prepojením s aktivitami mesta môžeme vytvoriť prirodzené splynutie so životom v meste, čo so sebou prináša množstvo benefitov.

 

 • Zbúrajme Družbu – budujme kultúru (nová koncepcia fungujúcej kultúry v meste)
 • Otvorenie výstav hlavne počas víkendov a mimo pracovnú dobu
 • Odčlenenie správy budov od MsKS
 • Podpora vytvorenia kreatívneho centra v bývalej židovskej škole
 • Poskytnutie nevyužitých priestorov organizáciám v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu
 • Vytvorenie priestoru pre organizátorov podujatí
 • Podpora nových festivalov
 • Skoordinovanie termínov kultúrnych podujatí
 • Vytvorenie miesta v MsKS pre projektového manažéra
 • Profesijný a odborný rast zamestnancov mesta v oblasti kultúry
 • Aktívna spolupráca s komunitami mesta
 • Vytvorenie malého mestského networkingu pre plánovanie koprodukčných aktivít
 • Vytvorenie programovej rady z externých odborníkov
 • Zapojenie dobrovoľníkov pri organizácii podujatí
 • Zrušenie mestského rozhlasu mimo mestských častí
 • Komunikačný re-branding s ohľadom na vytvorený vizuál mesta