KOMUNIKÁCIA

KOMUNIKÁCIA

Vo vzťahoch, podnikaní aj na pracovisku je práve komunikácia tá, na ktorej väčšina vecí stojí a padá. A mesto nie je výnimkou. Vďaka komunikácii medzi organizáciami ale aj mestom a Levičanmi dokážeme predísť mnohým nedorozumeniam, dokážeme posilniť dôveru v mestský úrad, dokážeme vyriešiť mnoho problémov a v neposlednom rade dokážeme uľahčiť Levičanom vybavovanie záležitostí, s ktorými sa denne stretávajú.

 

  • Nová, prehľadná webová stránka mesta
  • Aktívne zapájanie Levičanov do verejnej diskusie, edukovanie, informovanie a vysvetľovanie kompetencií a procesov fungovania samosprávy
  • Jednotný dizajn manuál a vytvorenie logotypu mesta
  • Diskusie s obyvateľmi pred zásadnými rozhodnutiami
  • Zrušenie Levickej televízie a jej efektívna transformácia do on-line priestoru
  • Vytvorenie centrálneho portálu s kalendáriom všetkých podujatí v rámci mesta (športových, komunitných, kultúrnych) organizovaných mestom aj inými verejnými či súkromnými subjektmi