KOMUNÁLNE SLUŽBY, ČISTOTA MESTA A VEREJNÉ SÚŤAŽE

KOMUNÁLNE SLUŽBY, ČISTOTA MESTA A VEREJNÉ SÚŤAŽE

Čisté, upratané, pokosené mesto je dobré mesto. Každý občan Levíc vie, že s tým máme problém a je nutné ho riešiť. Komplexne a s víziou do budúcnosti. Tento problém je zložitý, finančne a časovo náročný, ale to nemôže byť dôvodom jeho odkladania. Každý deň sa jeho riešenie predražuje a každý deň narastá náš investičný dlh. Navyše, my sa nebojíme povedať nahlas, že nepodporujeme monopol firmy zabezpečujúcej technické služby pre Levice.

 

 • Zvýhodnené poplatky pri separácii odpadu
 • Kompostáreň v správe mesta a bezplatný výdaj kompostu pre obyvateľov
 • Úprava otváracích hodín zberného dvora
 • Výpožička kompostérov pre Levičanov za účelom zníženia tvorby odpadu
 • Rozložiteľné sáčky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
 • Podzemné a polopodzemné kontajnerové stojiská so senzormi
 • Mestský mobiliár s ohľadom na separáciu
 • Upratovacia cyklohliadka pre udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
 • Včasné, jednoznačné a nediskriminačné nastavenie a logické rozdelenie verejných súťaží tak, aby sa do nich mohlo zapojiť a investične naplánovať čo najviac relevantných dodávateľov
 • Minimalizovanie súťaží, ktoré by boli vykonávané formou výberu z 3 cenových ponúk
 • Príprava podrobnej analýzy komunálnych služieb po skončení dlhodobých zmlúv v r. 2025, ktorá bude podkladom pre postupné zavedenie a zabezpečovanie vybraných služieb mestom