CYKLOTRASY

CYKLOTRASY

Auto nemusí byť jediným dopravným prostriedkom v meste. 

S cyklodopravou je to ale taký začarovaný kruh – cyklistov nemáme, pretože nemáme cyklotrasy.

A cyklotrasy nemáme, pretože nemáme cyklistov. Ak chceme, aby cyklodoprava fungovala v súhre s motoristami aj chodcami tak, aby sa vzájomne neobmedzovali, cyklotrasy jednoznačne potrebujeme. Také, ktoré budú čo najmenej zasahovať do ciest, po ktorých chodia motoristi a také, ktoré nebudú zavadzať chodcom.

  • Bezpečné dochádzanie do škôl a do práce na bicykli v rámci mesta aj z okolitých obcí
  • Zdieľané verejné bicykle/elektro kolobežky (bike sharing/scooter sharing)
  • Chránené stojiská pre bicykle
  • Budovanie cyklodopravných a cykloturistických trás z eurofondov
  • Prepojenie sídlisk, obytných zón, škôl a športovísk s centrom mesta a Margitou-Ilonou
  • Koncepcia cyklotrás a projekty vytvorené odborníkmi, konzultované s aktivistami a verejnosťou