CESTOVNÝ RUCH

cestovný ruch

Všetko, čo sa nám podarí v Leviciach vybudovať, či už sú to ihriská, parkoviská, lepšia kultúra alebo šport, všetko je platené z našich daní. Avšak do rozpočtu môžu prichádzať peniaze aj vďaka cestovnému ruchu – napríklad zatraktívnením mesta pre turistov. Naše mesto má potenciál a príležitosť na to, ako pozvať ľudí z iných regiónov Slovenska a aj okolitých štátov ku nám. Práve turisti nám pomôžu budovať naše mesto bez toho, aby sme na to použili naše peniaze. IDENTITA je v tomto veľmi dôležitá. Už ste zažili situáciu, keď sa vás opýtali, čím sú Levice charakteristické a vy ste nevedeli odpovedať? Napadlo vám veľa možností, ale identita je iba jedna. Musíme vedieť, čo je pre nás typické a čo nás charakterizuje, aby sme to mohli rozvíjať a stavať na tom svoju spoločnú budúcnosť.

 

  • Remeselné a lokálne trhy
  • Využitie potenciálu nábreží Podlužianky a Pereca
  • Propagácia vinárstva a vinohradníctva spojená s identitou mesta
  • Investícia do termálneho vrtu na Margite
  • Podpora kongresov a festivalov zo strany mesta ako ústretového partnera
  • Stanovenie identity mesta
  • Využitie ostrovčekov na kruhových objazdoch pre propagáciu identity mesta (napr. nasadenie viniča)
  • Profesionalizácia propagácie s presahom na LIA, OOCR aj SARIO