NÁŠ PROGRAM

Mestský úrad a zastupiteľstvo

Mestský úrad bol vždy háklivou témou. Úradníci a poslanci tu musia byť v prvom rade pre Levičanov. Nastaviť systém tak, aby mohol občan na meste vybaviť veci aj v čase, kedy mu to vyhovuje, nie je utópiou.

Cyklotrasy

Auto nemusí byť jediným dopravným prostriedkom v meste. S cyklodopravou je to ale taký začarovaný kruh – cyklistov nemáme, pretože nemáme cyklotrasy. A cyklotrasy nemáme, pretože nemáme cyklistov.

BEZPEČNOSŤ

Neosvetlené ulice a parky, chýbajúce policajné hliadky a 29 kamier na celé mesto – uvedomujeme si všetky nedostatky v rámci bezpečnosti v Leviciach. Aby sa v našom meste žilo dobre, je bezpečnosť nevyhnutná.

Sociálna oblasť a bývanie

Každý z nás žije inak, preto si každý pod problémami v sociálnej oblasti predstaví niečo iné. Hovoríme o kvalite života seniorov, sociálne ohrozených rodinách, o ľuďoch so zdravotným postihnutím či ľuďoch, pre ktorých je vlastné bývanie len snom.

Územný rozvoj a doprava

Cesta k mestu, ktoré je ústretové ku svojim obyvateľom a k mestu, v ktorom sa dobre, zdravo a príjemne býva, je dlhá a určite nie je ľahká. O to viac je dôležité si uvedomiť, že tento proces si vyžaduje dôsledné plánovanie

Pohyb a šport

Najprirodzenejšou aktivitou človeka je pohyb a šport je v modernej spoločnosti jeho najprirodzenejším prejavom. Zabezpečiť jednoduchý a kvalitný prístup k jednotlivým športovým aktivitám a podpora mesta je absolútne kľúčová.

Cestovný ruch

Všetko, čo sa nám podarí v Leviciach vybudovať, či už sú to ihriská, parkoviská, lepšia kultúra alebo šport, všetko je platené z našich daní. Avšak do rozpočtu môžu prichádzať peniaze aj vďaka cestovnému ruchu – napríklad zatraktívnením mesta pre turistov.

Kultúra a kreatívny priemysel

Kultúra má kľúčový význam k výchove a budovaniu identity. Za kvalitnou kultúrou sa cestuje a je neoddeliteľnou súčasťou všetkých verejných podujatí, jarmokov, osláv a mala by byť aj bežnou súčasťou života.

Podnikanie

V Leviciach máme veľa šikovných a podnikavých ľudí. Vznikajú nové aktivity, ktoré sú naviazané na región, či už priamo v meste alebo jeho bezprostrednom okolí. Mesto by malo byť týmto aktivitám nápomocné a podporovať vznik nových.

Životné prostredie a zeleň

Doba vybetónovaného mesta končí. Neustále zdražovanie energií či zodpovednosť k planéte a k budúcnosti našich detí sú veci, nad ktorými sme mali začať rozmýšľať už dávno. Aby naše mesto prekvitalo, nemôžeme sa báť urobiť aj radikálnejšie rozhodnutia.

Komunikácia

Vo vzťahoch, podnikaní aj na pracovisku je práve komunikácia tá, na ktorej väčšina vecí stojí a padá. A mesto nie je výnimkou. Vďaka komunikácii medzi organizáciami ale aj mestom a Levičanmi dokážeme predísť mnohým nedorozumeniam.

Komunálne služby, čistota mesta

Čisté, upratané, pokosené mesto je dobré mesto. Každý občan Levíc vie, že s tým máme problém a je nutné ho riešiť. Komplexne a s víziou do budúcnosti. My sa nebojíme povedať nahlas, že nepodporujeme monopol firmy zabezpečujúcej technické služby pre Levice.

VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO

Levice sú historicky mestom vzdelaných ľudí. Tento trend by sa mesto malo snažiť udržiavať, aby sme boli mestom rozhľadených, neustále sa učiacich obyvateľov, podporujúcich inovatívne prístupy s moderným pohľadom na svet.