NÁŠ PRÍBEH

Kde inde by mal začínať náš príbeh, keď nie v Leviciach? Avšak skôr, než sa začal písať náš spoločný príbeh, bolo tých príbehov viac – viac samostatných. Každý z nás mal ten svoj, vďaka ktorému nás ľudia spoznávajú v uliciach Levíc.

Najmladšia a najodvážnejšia poslankyňa v meste, ktorá sa nebojí postaviť ani voči najväčším oligarchom mesta… Zakladateľ Levického okrášľovacieho spolku… Organizátor protestov Za slušné Slovensko… Trénerka reprezentantov Slovenska v tanci… Zakladateľ dvoch súkromných chirurgických kliník s celoslovenskou pôsobnosťou… Organizátor Levického putovania za vínom… Správca objektov v celom okrese… Zakladateľ filmového klubu v Leviciach… Majiteľ jazykovej školy v Leviciach…

To všetko sú výsledky dlhoročného úsilia. Avšak cítime, že by bola škoda, ak by sme išli každý svojou samostatnou cestou. Práve preto sme sa spojili a v októbrových voľbách pôjdeme kandidovať ako Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja.

Mgr. Vladimír Kuny, dizajnér a vinár

✓ hlavný organizátor Levického putovania za vínom
✓ spoluzakladateľ Filmového klubu
✓ predseda OZ Terroir Tekov
✓ člen združenia Víno spod vulkánu
autor dizajnového riešenia Levickej informačnej agentúry
spoluzakladateľ OOCR v Leviciach
organizátor podujatia Jedzme spolu
záchrana jazierka na Surdoku

Ing. Roman Ďurčat, vedúci skupiny laboratórií radiačnej kontroly okolia

✓ zakladateľ levického filmového klubu Otáznik
✓ iniciátor digitalizácie kina Junior
✓ iniciátor premietania na hrad
✓ iniciátor participatívneho rozpočtu mesta Levice
✓ aktivista v komisiách kultúry a v kultúrnom dianí mesta Levice

✓ člen rady ZUŠ

Ing. arch.Roderik Baltazár, architekt

✓ spoluzakladateľ Levického okrášľovacieho spolku
✓ predseda rady architektov
✓ predseda súčasnej komisie MsZ dopravy a správy mestských komunikácií,
výstavby a ÚP
✓ iniciátor architektonickej súťaže “REKONŠTRUKCIA DRUŽBY” 
✓ aktivista v oblasti územného plánovania a zmien v ÚPD

Ľuboš Dobias, fotograf a grafik

✓ organizátor Za slušné Slovensko
✓ spoluorganizátor aukcie umeNIE vojne

 

 

 

 

Mgr. Petra Števková, žurnalistka a hlavná štátna radkyňa

iniciátorka projektu Odkaz pre starostu v Leviciach
✓ petícia proti odpredaju kina Slovan
✓ koordinátorka parlamentu mládeže
✓ spoluorganizátorka aukcie umeNIE vojne
✓ iniciátorka pomoci pri prezimovaní vtáctva v Leviciach
✓ iniciátorka on-line rezervačného systému pre antigénové testovanie
✓ obnova verejnej mobilnej knižnice v mestskom parku
✓ projekt #TuSme pre pomoc seniorom a imobilným počas lockdownu
✓ iniciátorka používania vratných pohárov na verejných podujatiach
✓ organizátorka Vianočného mestečka v Leviciach
✓ “kauzy”: kvetináče pred MsÚ, spôsob výberu riaditeľa, prenájom Slovanu za polovicu, prenájom amfiteátra za 1 €, prerozdeľovanie dotácií
✓ aktivistka v projekte Levickí Lovci Smetí
✓ spoluorganizátorka podujatia Cirkus Cloth
✓ zníženie nákladov pri vydávaní Noviniek z Levickej radnice
✓ iniciátorka premietania na hrade
✓ online prenosy zo zastupiteľstva
✓ spolutvorba didaktickej publikácie k projektu Dizajn a inovácie

Ing. Matej Haško, prekladateľ a tlmočník

✓ poskytuje priestory a spoluorganizuje výučbu slovenčiny pre ukrajinských utečencov
✓ spoluorganizátor aukcie umeNIE vojne
✓ spoluorganizátor Majstrovstiev Slovenska v spoločenských tancoch v Leviciach
✓ člen Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ v Leviciach
✓ tlmočil na viacerých mestských podujatiach (toto bola ale komerčná aktivita, tak neviem, či to uvádzať)
✓ aktívne sa zúčastňuje na workshopoch a konferenciách zameraných na rozvoj cyklodopravy

Ing. Viliam Rybár, stavebný inžinier, správca bytov a energetik

✓ presadil predplatné vodomery na L. Dvore
✓ spolupracoval na mestských koronadotáciách na nájomné
✓ ušetril optimalizáciou zmlúv ročne 50 % nákladov na 400 odberných miestach elektriny v bytových domoch v Levickom okrese
✓ reprezentoval mesto v mládežníckych a dospelých kategóriách v tenise a hádzanej
✓ spoluorganizuje celoslovenské športové hry združenia bytového hospodárstva (vždy v Leviciach)
✓ založil hokejový klub Levice Ľadové Levy o.z. – Levice Ice Lions

MUDr. Zoltán Csendes, lekár

✓ zakladateľ a prevádzkovateľ 2 súkromných chirurgických kliník jednodňovej chirurgie
✓ iniciátor a tvorca reformy zdravotníctva
✓ jediný ORL lekár na Slovensku prevádzkujúci a zaoberajúci sa spankovom medicínou
✓ podporovateľ mnohých charitatívnych akcii

Mgr. Alexandra Tóthová, trénerka tanca a vedúca tanečnej školy

✓ spoluzakladateľka tanečnej školy Unlimited Levice
✓ tréner tanca s najvyššou kvalifikáciou SR, zapísaná v zozname športových odborníkov MŠVVaŠ SR
✓ slovenská a medzinárodná rozhodkyňa International Dance Organization pod Medzinárodným Olympijským výborom
✓ členka Slovenského zväzu tanečných športov
✓ hlavný organizátor Majstrovstiev Slovenska 2017,2019 a 2022 pre Slovenský zväz tanečných športov
✓ organizátor medzinárodnej tanečnej súťaže pod IDO
✓ aktivistka v oblasti športu v Leviciach

Mgr. Rastislav Števko, riaditeľ domova dôchodcov

✓ podieľal sa na založení a vedie nízkokapacitný domov dôchodcov rodinného typu
✓ predseda miestneho združenia YMCA, ktoré podporuje náhradné rodiny v levickom okrese

Branislav Ciriak, software developer

✓ zakladateľ Levickej pražiarne kávy a kaviarne Gybo
✓ reprezentoval mesto Levice v hokeji
✓ vytvoril niekoľko mobilných aplikácií a hier
✓ vytvoril desiatky webových stránok

Ing. arch. Ladislav Drapčať, architekt a výtvarník

✓ od roku 2001 podnikanie v oblasti architektúra, spolupráca s Levickou a Nitrianskou architektonickou kanceláriou
✓ od roku 2005 samostatný ateliér architektúry
✓ spoločné a samostatné výstavy výtvarnej tvorby
✓ v rokoch 2008 až 2009 pracoval na referáte územného rozvoja v Leviciach
✓ reprezentoval mesto v mládežníckych a dospelých kategóriách v hádzanej
✓ pracuje v rodinnom vinárstve, venuje sa pestovaniu biozeleniny a bioovocia
✓ aktívne sa venuje životnému prostrediu a kultúre

Simona Hudecová, divadelníčka

✓ spoluzakladateľka divadla Pôtoň
✓ organizátorka projektu Artánok
✓ spoluorganizátorka rôznych kultúrnych podujatí a festivalov
✓ členka kultúrnej komisie

 

 

Mgr. Andrea Čengerová, stredoškolská pedagogička 

✓ organizátorka besied so spisovateľmi, hudobníkmi aj aktivistami
✓ členka koncertného programu A TRIBUTE TO ABBA
✓ organizátorka diskusných kultúrno-spoločenských podujatí

 

Ing. Erik Filip, konateľ spoločnosti v tlačových a IT službách

✓ založil CrossGym Levice – prvé centrum funkčného tréningu v Leviciach
✓ reprezentoval mesto Levice v mládežníckych aj seniorských kategóriách v hokeji
✓ podniká v oblasti informačných technológií a služieb

 

Peter Pastor, technik jadrových zariadení

✓ reprezentoval mesto Levice v mládežníckych kategóriách v basketbale
✓ založil a je predsedom hokejového klubu Levice Ľadové Levy o.z. – Levice Ice Lions
✓ podieľa sa ako technik jadrových zariadení na dostavbe reaktora 3,4 bloku jadrovej elektrárne Mochovce

 

Mgr. Libor Kmeť, reaktorový fyzik

✓ reprezentoval mesto Levice v mládežníckych aj mužských kategóriách v ľadovom hokeji
✓ zanietený včelár, ktorý sa úspešne stará o 12 včelích rodín
✓ pracuje na dôležitej pozícii fyzika pri prevádzke reaktora v jadrovej elektrárni Mochovce na 1. a 2. bloku

 

Mgr. Edina Šebo Tóthová, trénerka tanca, vedúca tanečnej školy

✓ spoluzakladateľka tanečnej školy Unlimited Levice
✓ slovenská a medzinárodná rozhodkyňa International Dance Organization pod Medzinárodným Olympijským výborom
✓ členka Slovenského zväzu tanečných športov
✓ hlavný organizátor Majstrovstiev Slovenska 2017,2019 a 2022 pre Slovenský zväz tanečných športov
✓ organizátor medzinárodnej tanečnej súťaže pod IDO
✓ aktivistka v oblasti športu v Leviciach

Bc. Dorota Chlpáčová, kulturologička

✓ organizátorka literárnych večerov s Kolomanom Kertészom Bagalom
✓ organizátorka podujatia Art ulička
organizátorka kultúrneho festivalu Na Kus Elektra
✓ organizátorka performance podujatí a koncertov skupiny Para, Doroty Nvotovej, Longital, Sto múch, Modré hory, Vec, Talent transport a iné
✓ členka divadelných súborov v Leviciach a Tlmačoch
✓ organizátorka vedomostných kvízov
✓ organizátorka umeleckých výstav

Daniel Csendes, študent medicíny

✓ študent Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
✓ bývalý hráč basketbalu a majster Slovenska za Levice

 

 

 

Ing. Ivan Baksa, stavebný inžinier, špecialista požiarnej ochrany

✓ spolupodieľal sa na architektonickom návrhu a tvorbe desiatok stavebných projektov
✓ vypracoval množstvo projektov protipožiarnej bezpečnosti pre administrativne budovy, bytove domy, domovy socialnych služieb, obchodne galerie a iné